Browse By

Nemoc v životě člověka

Dnešní 1. čtení i evangelium přímo vybízejí, a vybízí k tomu i projekt Učící se církev, abychom si trochu povyprávěli o nemoci v životě člověka. K tomu napřed jednu zkušenost z náboženství z posledních dní: S těmi nejstaršími jsme si vyprávěli o rozumových cestách k poznání Boží existence. V té skupince dvanáctiletých až patnáctiletých jsou i někteří, kteří ještě nebyli u 1. sv. přijímání, ještě nikdy předtím do náboženství nechodili, začali chodit až teď – možná ze zvědavosti, možná proto,

Učitelský úřad církve

Dnešní naše zamyšlení bych začal malou slovní hříčkou: Budeme dnes spolu s „Učící se církví“ uvažovat nad posláním církve učit. Než Pán Ježíš po své smrti a po svém vzkříšení vstoupil do nebe, dal apoštolům jasné poslání nejenom křtít, ale také učit: „Jděte do celého světa, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. (Mt 28,19-20) Tam jsou důležitá dvě slovíčka. Slovíčko UČTE: Ježíš

Neomylnost církve

Dnes se máme s Učící se církví zabývat otázkou pro mnohé dost citlivou a pro mnohé dost nepochopenou. Tou otázkou je neomylnost církve. Někdo, když ten pojem slyší, tak se možná naježí a řekne: „A to znamená co? To znamená, že když se papež ráno vzbudí, protáhne se na posteli a prohlásí, že 1+1=3, tak se na všech církevních školách budou měnit učebnice matematiky?“ To jistě ne. Zkusme si to přiblížit příkladem a jeho výklad pak berme i s určitou