Browse By

Promluva z 16. neděle v mezidobí – Aby Zlý nezasel

I dnes jsme slyšeli Ježíšovo podobenství a přímo z Ježíšových úst také jeho výklad. Toto podobenství je příběhem z běžného života. I římské právo vyjmenovávalo tresty pro člověka, který by úmyslně zaplevelil cizí pole. Co to byl ten koukol: Má botanické jméno jílek mámivý. Jde o trávovitou rostlinu, která v čase klíčení a růstu je k nerozeznání podobná obilí. Teprve později se odliší plochým klasem a šedým zrnem, které je jedovaté. Dostane-li se do mouky a do potravy, působí závrať

Promluva z 15. neděle v mezidobí – Slyšet nestačí

Slyšeli jsme Boží slovo a slyšeli jsme i jeho výklad – dnes dokonce z úst samotného Ježíše. Tak tedy dnes jen maličko na dokreslení toho, co Pán Ježíš chtěl povědět. Vypráví se, jak kdesi přišel nový farář. Lidé byli zvědaví: Jaký bude? Umí sloužit mši svatou? Umí kázat? První neděli byli nadšení: Mše svatá byla krásná, kázání úžasné. Druhou neděli byli trochu zaražení, když zjistili, že pan farář má naprosto stejné kázání jako před týdnem. Ale protože to byli lidé

Promluva o Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje – Víra jako vztah

Mohli bychom se dnes dlouze zabývat životy sv. Cyrila a Metoděje. Dnes se ale chci spolu s vámi zamyslet nad tím, co nám sv. Cyril a Metoděj přinesli. Přinesli mnoho: vzdělanost, kulturu, písmo, … To hlavní, co nám přinesli, je víra. A právě nad naší vírou budeme dnes uvažovat. Co je ve víře nejdůležitější? Poučky? (Vědět je důležité. Co neznám, nemohu milovat.) Příkazy, zákazy? (Také jsou důležité. Jsou to vlastně dopravní značky na naší cestě životem.) Ale ze všeho nejdůležitější

MANUÁL PRO NEVĚŘÍCÍ A HLEDAJÍCÍ

Jste náhodným (nebo snad i pravidelným) návštěvníkem těchto stránek? Považujete se za člověka nevěřícího či hledajícího? Připadáte si v kostele jako Alenka v říši divů? Buďte vítán(a)! Zde naleznete malý manuál s odpoveďmi na tyto otázky: Můžu do kostela, i když v Boha nevěřím? Co v kostelích je? Kdo v kostelích je? Jak se chovat, aby to nebyl trapas? Jak se obléknout? Fotit či nefotit? Křty Mše Zpověď Svatba Kněz a nemocnice Pohřeb Kde se doptám, když nevím? Bible Žehnání

PRO POČÍTAČOVÉ MANIAKY – ZVLÁŠTĚ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Cože? Opravdu se o prázdninách nudíte? V tom případě což takhle „juknout“ na www.biblehrou.cz . Na těchto jedinečných stránkách si můžete hrát a přitom se dozvědět (nebo si zopakovat) něco o knize jménem Bible. Jsou zde zajímavé počítačové kvízy, hry, doplňovačky, křížovky a mnoho dalšího. Jen námatkou: Milionář, žížaly, šibenice, pexeso, pomíchané verše, apod. Stránky jsou velmi intuitivní, některé věci zvládnou i menší děti, s jinými jim třeba mohou pomoci rodiče či starší sourozenci a koneckonců tyto stránky jsou i

VLAKOVÁ POUŤ DO LURD

Mariánští ctitelé – zvláště nemocní a handicapovaní – jsou srdečně zváni na vlakovou pouť do Lurd. ZDE naleznete bližší informace.

Promluva z 14. neděle v mezidobí – Nebezpečná místa

V dnešním 2. čtení k nám zazněla věta sv. apoštola Pavla: „Vy žijete ne podle těla, ale podle Ducha.“ Určitě je moc dobře, když člověk ví o různých nebezpečích pro svůj život a umí je pravdivě pojmenovat. Nevědět – není řešení. A to platí v rovině přirozené a platí to i v rovině našeho života před Boží tváří. Platí to v té přirozené rovině: Jak často teď ve sdělovacích prostředcích připomínají, jak nebezpečné je, když někdo jezdí v autě nepřipoutaný

Promluva k dětem na ukončení školního roku – Od Ježíše neodpočívej!

Milé děti, Začalo nám nejkrásnější období roku – doba prázdnin. Je to doba odpočinku, tak bych se vás chtěl zeptat: Od čeho všeho budete o prázdninách odpočívat? … (Od školy, známek, poznámek, učitelů, domácích úkolů, kroužků, brzkého ranního vstávání…) Od Pána Ježíše… Nebo ne? … Správně! Od Pána Ježíše neodpočíváme ani o prázdninách. Proč ani o prázdninách od Pána Ježíše neodpočíváme, to bych vám chtěl pověděl jedním hezkým příběhem: Na velké prázdniny Jirka jezdíval ke svému strýci, který měl několik

Promluva k 1. sv. přijímání – S Dominikem Saviem

Milé děti, když jsme začínali přípravu na 1. svaté přijímání, vyprávěli jsme si o jednom svatém chlapci – o svatém Dominiku Saviovi. Vzpomenete si ještě, jaké si tento chlapec dal heslo, když se dověděl, že půjde k 1. svatému přijímání? … Ano, bylo to heslo „Srdíčko jako svatostánek“. Vyprávěli jsme si o tom, co to znamená a vy sami jsme se o to také snažili, abyste byli čistí od hříchů, abyste byli vyzdobeni dobrými skutku, aby k vám Pán Ježíš