Browse By

FOTOGALERIE

Do fotogalerie byly umístěny další fotografie: např. z katecheze pro maličké děti, z přípravy na svátost smíření či z Noci kostelů, která se v naší farnosti uskutečnila letos poprvé, a které se zúčastnilo 180 lidí. S ministranty jsme byli na Ministrantském dnu v Kněžském semináři v Olomouci. Fotky z této akce naleznete na odkazu http://www.knezskyseminar.cz/fotogalerie/. Schválně: Najdete naše kluky?

OPRAVY KOSTELA

Opravy farního kostela zdárně pokračují. Máme už nové vedení elektřiny, vedení zabezpečovacího systému, sanační omítky, nové stupně v presbytáři. A co je před námi v nejbližší době? Výmalba presbytáře, natažení „fajnových“ omítek, položení mramorové podlahy v presbytáři, instalace topení. Nechcete se podívat, jak pokračujeme?

PROMLUVA ZE SLAVNOSTI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE – BOŽÍ VELIKOST

My asi cítíme, že pochopit Boha, pochopit tajemství Nejsvětější Trojice nemůžeme. My si tajemství Nejsvětější Trojice můžeme nějak přiblížit. Vloni jsme si říkali: Jako je jedna voda ve třech skupenstvích – voda, led, pára, tak je jeden Bůh ve třech osobách – Otec, Syn a Duch svatý. Jako je trojlístek jedna rostlina skládající se ze tří listů, tak je jeden Bůh ve třech osobách. Děti se dost zjednodušeně učí v náboženství: Bůh Otec nás stvořil, Syn nás vykoupil, Duch svatý

FARNÍ ČASOPIS – ČERVNOVÉ ČÍSLO

Zde naleznete elektronickou podobu farního časopisu Přístav na zbytek května a měsíc červen a v něm mj. zamyšlení nad úsměvem, další pokračování cyklu o svátosti biřmování, nabídku Centra pro zdravotně postižené či pozvání pro děti a prarodiče na Prašivou.

MINITÁBOR S DUCHEM SVATÝM

O víkendu 25.05. až 27.05. se v Rychalticích uskutečnil pro děti a mládež z náboženství další Minitábor – tentokrát s Duchem svatým. Vždyť máme Rok biřmování a navíc jsme v celé církvi slavili svatodušní svátky. Jak nám spolu bylo? Podívejte se!

PROMLUVA ZE 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – ZACHOVEJ JE VE SVÉM JMÉNU

Pán Ježíš prosí v dnešním evangeliu za svoje učedníky: „Otče, zachovej je ve svém jménu…“ To Boží jméno je nesmírně silné. Bůh sám je nesmírně silná skutečnost. Svatý Jan ve 2. čtení píše: „My jsme poznali lásku, jakou má Bůh k nám a uvěřili jsme v ni.“ Když člověk uvěří v Boží lásku, když ji zakusí, tak to je nesmírně silná skutečnost. Skutečnost, která člověka nese, skutečnost, ke které se člověk vrací. Poslouchal jsem vyprávění dnes už zemřelého vzácného kněze