Browse By

Blahoslavenství – cesta ke štěstí

Většina z vás asi dobře zná tu říkanku: Byl jeden domeček, v tom domečku stoleček, na stolečku mistička, v té mističce rybička… My křesťané to můžeme říci podobně: Naší ústavou je Bible, její velmi důležitou částí jsou evangelia, velmi důležitou částí evangelia je Horská řeč

Církev je apoštolská

Evangelium o povolání apoštolů… Máme si dnes spolu s „Učící se církví“ připomenout, proč je naše církev také církví apoštolskou. V modlitbě Věřím v jednoho Boha vyznáváme: „Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, APOŠTOLSKOU církev. Co to znamená, že naše církev je apoštolská a jak se

POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ

Toužíte navštívit posvátná místa spojená s životem a působením Pána Ježíše? Máte možnost – už letos!

Vzal na sebe

Sv. Jan nám ukazuje Ježíše jako Božího Beránka, který snímá hříchy světa. To slovo „snímá“ je od slova „sejmout“. Ježíš přišel sejmout hříchy světa tím, že je vzal na sebe. A přišel sejmout, vzít na sebe nejenom hříchy, ale i všecko to negativní, co hříchy

Křest – rodiče a kmotři

Slavíme dnes svátek Ježíšova křtu. Máme si dnes mj. povyprávět o křtu, také o rodičích a křestních kmotrech. Co se požaduje od rodičů, k čemu je kmotr a kdo jím může být – to bude téma dnešního našeho zamyšlení. Ale začít je třeba někde úplně

Jedničky a dvojky

Když se lomil letopočet, když končil rok 1999 a začínal rok 2000, mladým lidem se velice líbil ten příměr, že jednička z toho starého letopočtu se právě v době vánoční – u Ježíšových jesliček – sklonila ve dvojku toho nového letopočtu 2000. Víme, že dvojka

Klíč ke štěstí

Víme z lidské zkušenosti, že přelom roku bývá spojován s velkými oslavami, s velkými pohledy do minulosti, s velkými prognózami do budoucnosti, s velkými slovy. Když se člověk na přelom roku podívá z rozumového hlediska, tak zjistí, že se o té dnešní půlnoci celkem nic

Vánoce nejen o Vánocích

Bylo to v jednom starém filmu či seriálu (snad to byl seriál Taková normální rodinka): Byla tam jedna taková kouzelná zápletka o tom, jak jedna podivínská, leč asi taky autoritativní babička rozhodla, že rodina bude uprostřed parného léta slavit Vánoce. A tak rodinka přišla z

Co zbylo z Vánoc?

Vy, kdo jste dříve narození, jistě ještě pamatujete na to, jak na Štědrý den býval přísný půst. Vzpomínal jeden kněz, jak v době, kdy byl tento půst na Štědrý den zrušen, jel kdesi tramvají a slyšel, jak se nějaká žena rozčilovala: „Prý zrušili na Štědrý