Browse By

DIECÉZNÍ POUŤ RODIN

Máte rodinu? A opravdu už nic od Boha nepotřebuje? Ani mu nemá za co poděkovat? Nebo snad ano? V tom případě jste zváni na májovou pouť rodin celé naší diecéze na Maria Hilf.

Ukazuje pět svých ran

Velikonoce jsou svátky plné radosti a radost – ta se projevuje i úsměvem; úsměv patří k radosti, a tak já bych to naše dnešní velikonoční zamyšlení chtěl začít právě i tak trochu úsměvně – jedním hezkým vyprávěním, které na první pohled nevypadá nijak velikonočně, ale

Liturgie Svatého týdne

Víme dobře, čemu se říká „klíčové okamžiky“. Mohou to být okamžiky ve sportovním utkání, ve kterých jde o všechno, ale je to jenom hra. Ovšem klíčové okamžiky má i lidský život. Takovým okamžikem může být maturita, svatba, nevyléčitelná nemoc, smrt někoho blízkého. Klíčové okamžiky má

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

Všem, ale zvláště mládeži – k zamyšlení i k modlitbě – je určen hezký materiál k týdnu od 10. do 17.04.2011, který je Týdnem modliteb za mládež. Zamýšlejme se a modleme se – vždyť mládež je nadějí církve!

Ježíš a samařská žena v nás

Dlouhé ale překrásné evangelium k nám dneska zaznělo. Vypráví hlavně o třech věcech: O tom, že Ježíš sám si nachází člověka, o tom, že Ježíš přistupuje k člověku v pravdě a lásce a pak vypráví také o tom, co to s člověkem může a má

Boží zaslíbení

Dnes máme s Učící se církví uvažovat nad Božími zaslíbeními. Vzpomínám si, jak svého času kterési dítě vysvětlovalo, že když něco slibuje a má přitom prsty zkřížené přes sebe, tak že ten slib prý splnit nemusí. Pěkná hloupost! Budeme uvažovat nad tím, že lidé mohou

SBĚR STARÉHO ŠATSTVA

Také budete dělat doma jarní úklid? Bdete též vyřazovat nepotřebné oblečení? A chcete tímto oblečením ještě někomu prospět? Máte možnost. ZDE se dovíte více o sbírce nepotřebného šatstva. Pomozme – zvláště když nás to vcelku nic nebude stát.

BISCUP ANEB DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE

Jako každoročně tak i letos je mládež (řekněme od 14 let) zvána na Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem. Tentokrát se uskuteční ve Štramberku od 08.04. do 09.04. 2011. Program: začátek na náměstí, předprogram od 18.30 hod., oficiální zahájení v 19 hod. Následovat bude slůvko,