Browse By

Vánoce nejen o Vánocích

Bylo to v jednom starém filmu či seriálu (snad to byl seriál Taková normální rodinka): Byla tam jedna taková kouzelná zápletka o tom, jak jedna podivínská, leč asi taky autoritativní babička rozhodla, že rodina bude uprostřed parného léta slavit Vánoce. A tak rodinka přišla z

Co zbylo z Vánoc?

Vy, kdo jste dříve narození, jistě ještě pamatujete na to, jak na Štědrý den býval přísný půst. Vzpomínal jeden kněz, jak v době, kdy byl tento půst na Štědrý den zrušen, jel kdesi tramvají a slyšel, jak se nějaká žena rozčilovala: „Prý zrušili na Štědrý

Živý Betlém v Hlubočci

25.12.2010 se uskutečnil v kapli sv. Jana a Pavla v Hlubočci Živý betlém. Po mši svaté předvedli mladí hrané představení o narození Pána Ježíše. Návštěvníci si také zazpívali koledy a před kaplí si děti hladily zvířátka.Na fotografie se můžete podívat zde.

Ježíškův dar

Dnes odpoledne jsme s dětmi prožili krásnou a působivou vánoční mši svatou. Snažili jsme se uvědomit si, proč Ježíš přišel jako člověk na tuto zemi, že totiž přišel právě proto, aby nám pomáhal odstraňovat, co je v našich životech nedobré, aby nás jednou mohl přijmout.

Emanuel – Bůh s námi

Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel… Nevím proč, ale když slyším tato slova, tak si vzpomenu na Makovou panenku, na motýla Emanuela. Ovšem to slovo „Emanuel“ není jméno pro motýla. To slovo má hluboký význam. To slovo „Emanuel“ znamená „Bůh

Farní ples

Je před námi další velká farní akce – náš ples. Vše podstatné se dovíte ZDE. Pojďme se setkat i mimo kostel při hodnotné společenské akci!

První číslo farního časopisu

Od prosince t.r. začíná v naší farnosti vycházet farní časopis PŘÍSTAV. Bude bývat pravidelně zveřejňován i na našich webových stránkách. ZDE je jeho první číslo.

Otázky ve víře

Máme si dnes s Učící se církví vyprávět o otázkách, otaznících, pochybnostech ve víře. Evangelium nám ukazuje, že i Jan Křtitel – tak veliká postava – cosi takového prožil. Minulou neděli jsme slyšeli z 3. kapitoly Matoušova evangelia, jak Jan očekává a oznamuje Ježíše jako