Browse By

Kým je pro mě kněz

Neděle Dobrého pastýře je nejen příležitostí k zamyšlení nad Dobrým pastýřem Kristem, ale bývá to v církvi také Den modliteb za nová duchovní povolání. Víme, že v tom žebříčku prestiže různých povolání je kněžství v očích tohoto světa velmi nízko. A tak se dnes zamysleme,

Cesty, na které Bůh člověka nepozval

To je tak nádherné evangelium! Víte, o čem to evangelium je? To vyprávění o učednících jdoucích do Emauz je vyprávěním o cestě, na kterou Bůh člověka nepozval. Člověk se většinou domnívá, že ve svém životě jde tak nějak správně. Málokdo je přesvědčený o tom, že

Skutečnost Ježíšova vzkříšení

Přicházíme z toho světa, který je naplněn tolika bolavými věcmi, občerstvit se, posílit, načerpat u Pána Ježíše. Papež Benedikt XVI. ve svém nedávném motu proprio o nové evangelizaci „Všude a stále“ zdůraznil, že základem tolika problémů dnešního světa je zapomínání na Boha. To vidíme: Čím

DIECÉZNÍ POUŤ RODIN

Máte rodinu? A opravdu už nic od Boha nepotřebuje? Ani mu nemá za co poděkovat? Nebo snad ano? V tom případě jste zváni na májovou pouť rodin celé naší diecéze na Maria Hilf.

Ukazuje pět svých ran

Velikonoce jsou svátky plné radosti a radost – ta se projevuje i úsměvem; úsměv patří k radosti, a tak já bych to naše dnešní velikonoční zamyšlení chtěl začít právě i tak trochu úsměvně – jedním hezkým vyprávěním, které na první pohled nevypadá nijak velikonočně, ale

Liturgie Svatého týdne

Víme dobře, čemu se říká „klíčové okamžiky“. Mohou to být okamžiky ve sportovním utkání, ve kterých jde o všechno, ale je to jenom hra. Ovšem klíčové okamžiky má i lidský život. Takovým okamžikem může být maturita, svatba, nevyléčitelná nemoc, smrt někoho blízkého. Klíčové okamžiky má

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

Všem, ale zvláště mládeži – k zamyšlení i k modlitbě – je určen hezký materiál k týdnu od 10. do 17.04.2011, který je Týdnem modliteb za mládež. Zamýšlejme se a modleme se – vždyť mládež je nadějí církve!

Ježíš a samařská žena v nás

Dlouhé ale překrásné evangelium k nám dneska zaznělo. Vypráví hlavně o třech věcech: O tom, že Ježíš sám si nachází člověka, o tom, že Ježíš přistupuje k člověku v pravdě a lásce a pak vypráví také o tom, co to s člověkem může a má

Boží zaslíbení

Dnes máme s Učící se církví uvažovat nad Božími zaslíbeními. Vzpomínám si, jak svého času kterési dítě vysvětlovalo, že když něco slibuje a má přitom prsty zkřížené přes sebe, tak že ten slib prý splnit nemusí. Pěkná hloupost! Budeme uvažovat nad tím, že lidé mohou