Browse By

PROMLUVA ZE ZELENÉHO ČTVRTKU (A,B,C) – CHÁPEME, CO NÁM JEŽÍŠ UDĚLAL?

Slavíme den ustanovení Eucharistie, ustanovení toho nejvzácnějšího, co v církvi máme. Máme všichni (tedy alespoň my dospělí) tu zkušenost, že banka stanovuje pravidla. Klient ne. Klient jen ta pravidla buď přijme, nebo nepřijme. A tak i Ježíš – ta nejbohatší Banka všech bank – stanovil pravidla. On stanovil způsob, jakým se chce s námi setkávat. My jsme jenom klienti. My neurčujeme pravidla. My to, co Ježíš ustanovil, jenom buď přijmeme, nebo odmítneme. Ježíš sám určil způsob, jakým se s námi

PROMLUVA Z 5. NEDĚLE POSTNÍ (C) – KDYŽ JE HŘÍŠNÍK K BOHU PŘIVEDEN

Chtěl bych se v dnešním našem zamyšlení vrátit nejdřív k evangeliu minulé neděle: Marnotratný syn se vrací k otci. Vrací se, protože sám chce. Dnes slyšíme v evangeliu o hříšné ženě, která je dost nevybíravým způsobem ke Kristu přivedena. Moc taktní to nebylo. Asi těch lidí bylo u toho dost, když evangelista říká, že ji postavili doprostřed. Nevím, jestli si dokážeme představit to její ponížení. Ať už bylo před tím cokoliv, člověk by řekl: „Chuděra!“ Nebo někdo by možná řekl:

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – DUBNOVÉ ČÍSLO

Zde naleznete elektronickou podobu dubnového čísla našeho farního časopisu. Je (před)velikonočně laděn. Mimo toto hlavní téma a program předvelikonočního zpovídání a svátečních bohoslužeb zde najdete také statistiky o dětech zabitých před narozením (nejen klasickým umělým potratem ale třeba i při umělém oplodnění), odpověď na dotaz o tom, jaký je rozdíl mezi svátostí a svátostinou, zamyšlení nad prefací při mši svaté, poděkování z Mary´s Meals, dvě pozvání a také program na měsíc duben.

4. NEDĚLE POSTNÍ (C) – POSTNÍ KAJÍCÍ MEDITACE PŘED TVÁŘÍ OTCE

Hříšný syn? Nebo milující Otec? Kdo je zde důležitější? Býváme zvyklí v přípravě na svátost smíření myslet hlavně na sebe a na své hříchy. Jenže ani my sami ani naše hříchy nejsou tím nejdůležitějším. Nejdůležitější je Bůh, který je dobrý. Otec. Jsem před Bohem a vím, že jsem hříšný člověk. Bůh to ví také – lépe než já. A přece si mne vyvolil – vybral – už před stvořením světa, aby mne křtem připojil ke Kristu. Jsem hříšný člověk a

PASTÝŘSKÝ LIST KE DNI MODLITEB ZA ÚCTU K POČATÉMU ŽIVOTU

Drazí bratři a sestry, zítra, v pondělí 25. března, oslavíme Slavnost Zvěstování Páně, kdy se v lůně panenské Matky Slovo stalo tělem. I každého z nás utkal Bůh s láskou v lůně matky, aby nás jednou mohl zahrnout věčným životem. Mariino „Ano“ životu nabízí bohatý obsah, jak zaměřit svoji pozornost na ještě nenarozené děti a jejich rodiny. Proto se v tento den Ježíšova početí zvláště modlíme za úctu k počatému životu. Počátek nového života je okamžikem velké radosti, naděje a

PROMLUVA Z 2. NEDĚLE POSTNÍ (C) – HONBA ZA ŠTĚSTÍM A ZAPLAVENOST ŠTĚSTÍM

Evangelista svatý Lukáš píše, že když se Ježíš modlil, výraz tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel. Napadlo nás někdy představit si, jak se ta Ježíšova tvář změnila, co v ní bylo vidět, jak asi musela vypadat, o čem to ten svatý Lukáš tady vlastně píše? Evangelista ukazuje Ježíše zaplaveného štěstím. Ukazuje Ježíše zaplaveného štěstím ze spojení s Otcem. Ježíš se na tu horu nešel proměnit! On se šel modlit! A to proměnění a ta zaplavenost štěstím byla

LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2019

Opět se chystá pro děti letní stanový tábor, letos znovu v Kujavách u Nového Jičína, tentokrát v termínu 14.-24. července. Více na přiloženém plakátku. Hlaste se brzy!