Browse By

DOPIS FARNÍKŮM – INFORMACE K 03.05.2020

Farní časopis Přístav je dočasně stále nahražen příležitostnými dopisy farníkům s (pokud možno) nejaktuálnějšími informacemi, které se velmi rychle mění. V dnešním listu naleznete informace o (ne)rozšíření kapacity bohoslužeb, o bohoslužbách v tomto týdnu, pozvání ke svátosti smíření a také veledůležité informace o tom, jak správně přijímat Eucharistii na ruku.

PROSBA K FARNÍKŮM – DEZINFEKCE KOSTELA A KAPLÍ

Milí farníci, jednou z velmi důležitých podmínek konání bohoslužeb je pravidelné provádění dezinfekce kostela (kaple) po každém jejich použití. Nechci tuto záležitost nechávat na starých lidech. Proto moc prosím všechny mladé (mládež a dospělé v produktivním věku), aby se k této potřebné službě přihlásili. Dezinfekce je a bude k dispozici, jde jen o její fyzické provádění, tedy o čištění všech dotykových ploch (zvláště lavic a klik) po každé bohoslužbě. Děkuji dvěma mladým ženám, které se k této službě již přihlásily

KOMUNITNÍ CENTRUM

Komunitní centrum zvnějšku stále ještě vypadá jako stavba. A opravdu ještě stavbou je. Uvnitř je už ale docela útulné. Někteří jste si jej prohlédli už během postní duchovní obnovy a všichni můžete nakouknout teď alespoň skrze malý náhled. A snad ještě jedna prosba: Jsou před námi teď dva velké úkoly: dokončení fasády a položení venkovní dlažby. S tím je spojena i tato prosba: Předpokládaný zhruba čtvrtletní výpadek sbírek je a bude docela dost poznat. Pokud jste během nedělí, kdy sbírky

SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Tuto neděli 19. dubna slavíme v církvi Svátek Božího milosrdenství. Chcete-li, můžete si na těchto odkazech (1, 2, 3, 4) poslechnout zkušenosti s Božím milosrdenstvím jedné z nejuznávanějších mystiček 20. století sv. Faustyny Kowalské a myšlenky, které jí Ježíš sděloval. Kéž nás povzbudí…

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV A DOPISY FARNÍKŮM

Farní časopis Přístav během doby koronavirové nevychází. Je nahrazen příležitostnými dopisy farníkům, které obsahují především aktuální informace. Dopisy bývají rozesílány na e-mailové adresy farníků s prosbou o vytištění a distribuci především starším lidem v rodině a okolí, kteří se s internetem nekamarádí. Dopisy jsou k nalezení také na tomto webu. Pokud jste do Vaší e-mailové schránky žádný dopis nedostali, pak je možné, že farnost nemá uložený Váš e-mail. Chcete-li se přidat k těm, kdo dopisy s aktuálními informacemi dostávají přímo

DIECÉZNÍ ČASOPIS OKNO

Diecézní měsíčník Okno vychází také v době koronavirové. Objednané výtisky jsme se ve spolupráci s farníky snažili doručit všem, kterým náležejí. Pokud někdo dubnové číslo nedostal, je zdarma k nalezení také na tomto odkazu: https://issuu.com/krnovak4852/docs/okno0420_web. Je to zároveň výjimečná příležitost i pro vás ostatní prolistovat tento zajímavý časopis a seznámit se s ním. V elektronické podobě bude však k dispozici jen po dobu koronavirovou. V tištěné podobě jej pro farnost objednáváme vždy koncem kalendářního roku na celý další rok.