Browse By

PROMLUVA K RODIČŮM A MLÁDEŽI NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU – BÝT ČI NEBÝT CIVILIZOVANÝ

Na začátku školního roku většinou promlouvám k dětem. Dnes chci oslovit zvláště dospělé – rodiče a prarodiče, ale též zvláště mládežníky. Letošními prázdninami nás provázel cyklus promluv nebo spíše četby o daru Eucharistie. Chci vám něco přečíst ještě i dnes. Je to zamyšlení P. Eliase Velly, které nese název Být či nebýt civilizovaný. On v tom zamyšlení mluví o vztahu k Eucharistii. Ale to, co říká o vztahu k Eucharistii, můžeme klidně rozšířit i na otázku křesťanské výchovy dětí a

PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ

Přihlášky do vyučování náboženství dostanou školáci, kteří navštěvují ZŠ v Pusté Polomi a v Kyjovicích, ve škole v prvních dnech nového školního roku. Jsou k dispozici i zde. Také se můžete mrknout na letošní návrh témat pro hodiny náboženství na 2. stupni ZŠ. Snad zaujmou… Prosím, nezapomeňte děti a mládež všech tříd také letos do náboženství přihlásit. Vyplněné přihlášky odevzdávejte třídním učitelům ve škole nebo knězi po bohoslužbách v sakristii do neděle 9. září. Nezapomeňte, prosím, zařídit vyučování náboženství

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – ZÁŘÍJOVÉ ČÍSLO

Zde naleznete elektronickou podobu záříjového čísla našeho farního časopisu. Jako vždy je věnován především začátku nového školního roku a křesťanské výchově, ale naleznete zde i ohlédnutí k záležitostem, kterými jsme žili o prázdninách a také třeba pozvání nejen k zápisu dětí k přípravě na přijímání svátosti smíření a Eucharistie, ale též na farní pouť na Maria Hilf a samozřejmě také další program farnosti na měsíc září.

PROMLUVA Z 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – CYKLUS PROMLUV O EUCHARISTII: FALEŠNÉ ALIBI

Také dnes si čteme v evangeliu z 6. kapitoly Janova evangelia. Lidé odcházejí. Proč odcházejí? „Tvrdá je to řeč, kdo to má poslouchat!“ Co bylo tou „tvrdou řečí“? Ježíšovo pozvání k přijímání Eucharistie. Budeme ještě i dnes pokračovat v našem cyklu promluv (či spíše četby) o Eucharistii a bude to souviset s tématem evangelia – s odchodem od Eucharistie. Opět sáhneme po četbě myšlenek P. Vojtěcha Kodeta z knížky Hledám Tvou tvář. První kapitolka nese název Falešné alibi: Někoho paradoxně

ZASTAVME ZLO Z ISTANBULU ANEB KAM KRÁČÍŠ, EVROPO?

Není tomu tak dávno, co se v kostelech naší země četl pastýřský list, který varoval před přijetím tzv. „Istanbulské úmluvy“. Ozývají se v naší zemi hlasy, že pro většinu obyčejných lidí byl tento pastýřský list myšlenkově velmi náročný a že většina lidí vůbec nerozumí tomu, oč zde vlastně jde. Otázka „Istanbulské úmluvy“ je diskutována i v naší farnosti. A je fajn, že i někteří naši farníci text „Istanbulské úmluvy“ četli, uvažují nad ním a ptají se. Protože se jedná opravdu

PROMLUVA Z 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – CYKLUS PROMLUV O EUCHARISTII: HLAD PO CHLEBU ŽIVOTA

I dnes v evangeliu Ježíš pokračuje ve své Eucharistické řeči. Tolik zve k přijímání jeho Těla a Krve. I my dnes budeme pokračovat v cyklu promluv (nebo spíš četby) na téma Eucharistie. Dnes si na toto téma opět poslechněme slova známého kazatele a uznávané duchovní autority P. Vojtěcha Kodeta: Proč jsme tak tupí pro velikost nebeského pokrmu, který nám Bůh nabízí? Ježíš mluví o chlebu života, a my jsme z něj udělali odměnu zbožných duší, možná i něco na způsob

PROMLUVA Z 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – CYKLUS PROMLUV O EUCHARISTII: JEDINEČNÝ ZDROJ ENERGIE

Také dnes v celé církvi při četbě evangelia pokračujeme v naslouchání Ježíšově tzv. Eucharistické řeči. No a my v rámci promluvy budeme dále pokračovat v našich zamyšleních nad Eucharistií, ale zaměříme se přitom zvláště na první čtení. Jak spolu souvisí dnešní první čtení a evangelium? Starozákonní prorok Eliáš – totálně unavený, vyčerpaný, vyšťávený – už má všeho dost, přeje si umřít, ale dostává pokrm, v jehož síle jde dál. Opět předobraz Eucharistie. I dnes sáhneme po kvalitní četbě na toto

PROMLUVA Z 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – CYKLUS PROMLUV O EUCHARISTII: OBĚŤ MŠE SVATÉ A OBĚŤ PRO MŠI SVATOU

Jak jsme si řekli minulou neděli, v celé církvi si teď o nedělích budeme na pokračování číst z evangelia tzv. Ježíšovu eucharistickou řeč. A tak také my v naší farnosti máme a budeme mít teď jakýsi cyklus promluv nebo spíše četby na toto téma. Minulou neděli jsme uvažovali nad tím, jak jinak člověk mši svatou prožije, když se na ni připraví, když si třeba doma přečte texty nedělních čtení, jak bývají k nalezení v Katolickém týdeníku nebo na internetu, když

PROMLUVA ZE 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – CYKLUS PROMLUV O EUCHARISTII: PŘÍPRAVA NA SLAVENÍ

V celé církvi na celém světě dnes slyšíme evangelium o rozmnožení chlebů a po další čtyři neděle v celé církvi na celém světě budeme v evangeliu na pokračování naslouchat tzv. Ježíšově eucharistické řeči. Proč evangelista Jan spojuje tyto dva úryvky? Mají souvislost. Zázrak rozmnožení chlebů – to byl předobraz. Ježíš nejprve rozmnožil obyčejný chléb a nasytil z něho tisícové zástupy, aby později udělal zázrak ještě větší, aby ustanovil Eucharistii, aby proměnil chléb ve své tělo a tímto pokrmem sytil miliony