Browse By

Category Archives: Promluvy

PROMLUVA ZE SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ (A,B,C) – DVA SVĚTY

Svatá Terezie z Avily kdysi vyjádřila tuto krásnou myšlenku: „Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť, všechno pomíjí, Bůh se ale nemění. Máš-li v srdci Boha, nic ti nechybí, jeho láska stačí.“ Tak, jak se to krásně zpívá i v jedné písni, a slýcháváme to často

PROMLUVA ZE SVÁTKU SV. ŠTĚPÁNA – NEDAT NA ŘEČI

Když jsme v adventu uvažovali nad nadějí, řekli jsme si, že jedním z prolhaných idolů, do kterých se lidé pokoušejí vložit svoji naději, je touha splynout se světem: Budu jako ostatní – a svět mě přijme. V tom je má „naděje“. Chtěl bych se v