Browse By

Category Archives: Promluvy

PROMLUVA Z 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – JE POTŘEBA SE OBRÁTIT

Apoštolové se vydali na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit… Nad tím budeme dneska uvažovat, jestli cítíme potřebu se obrátit, jít dál. Jsou lidé, kteří mají takový postoj: „Pane faráři, dyť my do kostela chodíme, tak co po nás ještě chcete?!“ Prostě jako

PROMLUVA Z 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – VZAL JI ZA RUKU

Moc mě v dnešním úryvku evangelia oslovuje ten okamžik, kdy Ježíš přichází k mrtvé dívence a evangelista napíše: „Vzal ji za ruku…“ Je moc dobře, když máme kolem sebe ty, kteří člověka vezmou za ruku, podají pomocnou ruku. Tak to má být, tak to Ježíš zamýšlel. Svaté

PROMLUVA Z 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – NÁŠ CÍL

Chci se dnes s vámi zamyslet nad dnešním druhým čtením. Sv. apoštol Pavel v něm píše: „Jsme ustavičně plni důvěry. Víme, že dokud jsme doma v tomto těle, jsme jako vyhnanci v cizině, daleko od Pána. … Jsme však plni důvěry a chtěli bychom raději opustit domov tělesný a

PROMLUVA Z 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – ROUHÁNÍ PROTI DUCHU SVATÉMU

Čeká nás dnes trochu náročnější téma, tak bych jej na začátek malinko odlehčil jednou zkušeností ze života: Když jsem studoval na kněze, učil na Teologické fakultě také jeden mladý velice vzdělaný profesor. A tradovalo se, jak k němu jednou přišel bohoslovec na zkoušku a ono to

PROMLUVA Z 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (B) – UVĚŘIT V BOŽÍ LÁSKU

Víte, jaké je jedno z největších pokušení pro nás věřící? Co byste řekli, že to je? Nemodlit se? Nechodit do kostela? Nechodit ke zpovědi? Nebo „niko-alko-holky“? Nebo „pohoda, klídek, tabáček“? Lenost? Hmota, mamon, peníze? Pokušení je mnoho! A může to být hodně individuální. Těžko říct, které

PROMLUVA Z 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – KARDINÁL JOSEF BERAN: VÝZNAM JEHO NÁVRATU

V dnešním 1. čtení jsme slyšeli, jak Šavel alias Pavel po svém obrácení neohroženě vystupoval ve jménu Ježíšově. My jsme si před týdnem připomínali životní osudy českého kardinála Josefa Berana – vězně nacismu i komunismu. I na něj můžeme vztáhnout slova dnešního prvního čtení. I on