Browse By

Category Archives: Promluvy

PROMLUVA Z 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (B) – POZNAT SVŮJ HŘÍCH

Jednotícím prvkem všech tří dnešních čtení je hřích. Budeme nad ním dnes uvažovat. Přijde člověk ke zpovědi a povídá: „Naposledy jsem byl u zpovědi před rokem. Nikoho jsem nezabil, nikoho jsem neokradl, do kostela chodím, modlit se modlím. To jsou mé hříchy a do této

PROMLUVA Z 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (A,B,C) – SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Svátek Božího milosrdenství, který dnes slavíme, je svátek poměrně nový. Své kořeny má v životě nedávno svatořečené polské řeholní sestry Faustyny Kowalské. To je řeholnice, která zemřela v pověsti svatosti v r. 1938 a patří mezi velice uznávané mystiky církve. Za doby jejího života se jí dostávala spousta

PROMLUVA ZE SLAVNOSTI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (A,B,C) – JAK MOC JSEM UVĚŘIL?

Prožívali jsme Ježíšovo sebevydání, bolest a smrt a dneska prožíváme a radujeme se z Ježíšova vzkříšení. Pro nás křesťany je to – řekl bych – normální. Ale pro lidi světa je to neslýchaná věc. Oni slaví svátky jara, víkendový oddych v přírodě. Uvedl bych dnešní naše zamyšlení

PROMLUVA Z KVĚTNÉ NEDĚLE 2018 – JE MI LÍTO MÉ ZEMĚ

V pašijích jsme dnes slyšeli o mnoha postavách. Také o Jidášovi, který Krista za peníze prodal. Chci vám dnes nad tímto evangeliem říct jednu moc důležitou a citlivou věc. Je mi líto mé země, která lidská práva prodává za ekonomickou prosperitu. Je mi líto mé

PROMLUVA Z 5. NEDĚLE POSTNÍ (B) – BOŽÍ GPS

Zůstaneme dnes u 1. čtení. Pán Bůh skrze proroka Jeremiáše říká, že sjedná s lidmi novou smlouvu, ne takovou, jako byla ta stará, kterou lidé svévolně zrušili. To je úžasné, jak i tam, kde člověk něco popře, zruší, postaví se proti Bohu, vzbouří se, udělá

PROMLUVA ZE 4. NEDĚLE POSTNÍ (B) – NEKONEČNÉ BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ

Slavíme dnes tzv. „neděli laetare“, což je odvozeno z latinských slov vstupní antifony dnešní mše svaté: Laetare Ierusalem! Raduj se, Jeruzaléme! Tak k dnešnímu našemu zamyšlení něco radostného, útěšného. Slyšeli jsme ve druhém čtení o nekonečně milosrdném Bohu. Co to znamená, že Bůh je NEKONEČNĚ

PROMLUVA Z 3. NEDĚLE POSTNÍ (B) – STŘEDOVĚKÁ MORÁLKA?

V dnešním prvním čtení slyšíme, jak Bůh vyhlašuje Desatero přikázání. Chtěli byste, abych dneska mluvil o Desateru? Budu mluvit o životě. A ze života. A bude to i o tom Desateru. Pár dní zpátky (možná jste to taky viděli) byla ve zprávách reportáž o tom,