Browse By

Category Archives: Pozvánky

PRÁZDNINY S BOHEM

Vzpomínáte na Postní kapky a Velikonoční paprsky? Jejich volné pokračování nese název Prázdninové dny. Co zde naleznete? Letní prázdniny jsou dobou dovolených a všestranného odpočinku celých rodin. Aplikace Prázdninové dny přináší do každého dne příjemné pohlazení pro duši, zrak i sluch. Pohlazení „pro duši“ –

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ PRO STUDENTY V OLOMOUCI

Zamýšlíte (byť jen výhledově) studium v Olomouci? Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci nabízí ubytování věřícím studentům a studentkám všech fakult patřících pod Univerzitu Palackého, Konzervatoře a VOŠ Caritas. Cílem je kromě bydlení v centru města nabídnout prostředí pro společné rozvíjení života z víry. Více informací

SETKÁNÍ DĚTÍ NA PRAŠIVÉ

Také letos (mimořádně až 2. července) se uskuteční Diecézní setkání dětí na Prašivé. Letošní téma dostalo název Tvoříme mosty. Má dětem u příležitosti výročí 100 let od vzniku Československa přiblížit téma dialogu, odpuštění a smíření. Protože skauti se budou účastnit této akce „po vlastní ose“

P. VOJTĚCH KODET – JAK ŽÍT VÍRU V TOMTO SVĚTĚ

Jste srdečně zváni na setkání se známou osobností – P. Vojtěchem Kodetem. Bude blízko. 30. června 2018 můžete spolu s ním slavit mši svatou v nedalekých Bolaticích. Po mši svaté bude přednáška na téma Jak žít víru v tomto světě. Více na přiloženém plakátku.

SLEZSKÁ LILIE 2018

Opět se blíží mezinárodní křesťanský festival Slezská lilie. Letos bude zaměřen zvláště na rodinu a děti. Program je velmi atraktivní. Můžete si přečíst stručné pozvání. Pro podrobnější informace navštivte web www.slezskalilie.cz.

NOC KOSTELŮ 2018

Jste srdečně zváni ke společnému prožití letošní Noci kostelů. Letos v ní bude mít své zvláštní místo Bible. Podrobný program naleznete v přiloženém letáčku.

TÝDEN PRO RODINU

V našem děkanátu také letos proběhne Týden pro rodinu se zajímavými hosty i tématy. Uskuteční se ve dnech 14. – 18. května. Více na přiloženém plakátku.

POZVÁNÍ NA DIECÉZNÍ POUŤ RODIN

Jste srdečně zváni na pouť rodin celé naší diecéze, která se uskuteční na Mariahilf 12. května. Program naleznete na přiloženém letáčku.

POZVÁNÍ NA SETKÁNÍ S POZORUHODNOU ŘEHOLNÍ SESTROU

Víte, kdo je to sestra Angelika Pintířová? Česká řádová sestra pomáhající v nouzi obyčejným lidem i českým prezidentům. Říkají jí sestra v akci a svými aktivitami a vystupováním boří snad všechny stereotypy o řeholnicích. Pracuje v pasťáku, kde se snaží mladým lidem porozumět, podpořit je