Browse By

Category Archives: Galerie

FOTOGALERIE DOPLNĚNA – ADVENT DUCHOVNÍ

V neděli 10. prosince se v kapli v Hlubočci uskutečnilo Adventní odpoledne. Zpěv scholy si můžete poslechnout i prohlédnout ve videu. Naleznete zde také pár fotografií z rorát a malé svědectví o tom, jak zástupci naší farnosti přebírali i předávali Betlémské světlo.

FOTOGALERIE DOPLNĚNA – VÝLET DO TRAMPOLÍNOVÉHO CENTRA

Výuka náboženství v naší farnosti je pojímána jako parta, ve které se děti nejen dovídají, ale také společně prožívají leccos zajímavého – nejen v rovině duchovní ale i v rovině přirozené. A tak v sobotu 9. prosince 2017 vyrazilo 32 dětí a mládežníků do trampolínového

FOTOGALERIE DOPLNĚNA

Fotogalerie byla opět doplněna a vy si můžete prohlédnout fotografie z letošního farního tábora a z misijní neděle.

FARNÍ DEN KOSTELŮ

Farní Den kostelů je za námi. Navštívili jsme o. Lukáše Engelmanna a jeho kostel a faru v Ostravě-Třebovicích. Můžeme ze ohlédnout v několika fotografiích.

FOTOGALERIE DOPLNĚNA – ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

Školní rok jsme začali jako křesťané – mší svatou za školáky a za všechny, kteří je budou novým školním rokem provázet. A došlo i na netradiční obětní dary… Podívejte se!

PROŽILI JSME DOŽÍNKY

Poslední srpnová neděle byla také společným díkem za úrodu. Pojďme se ohlédnout za bohoslužbou i za výzdobou prostřednictvím několika fotografií. A velký dík všem, kteří na krásné bohoslužbě měli svůj podíl!

PREZENTACE Z 1. SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ

Jednou z vrcholných záležitostí liturgického roku ve farnosti bývá slavnost 1. svatého přijímání. K té letošní se nyní můžeme vrátit také skrze nádhernou prezentaci…