Browse By

Category Archives: Časopis

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – KVĚTNOVÉ ČÍSLO

Zde naleznete elektronickou podobu našeho farního časopisu a v něm mj. zamyšlení nad tím, zda jsme či nejsme nechtěné dílo náhody, úvod do 4. přikázání, odpověď na otázku co s posvěcenými předměty, které už dosloužily, slůvko k zasvěcení farnosti a rodin Bohu skrze Neposkvrněné Srdce

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – DUBNOVÉ ČÍSLO

Zde naleznete elektronickou podobu dubnového čísla našeho farního časopisu. Je laděný velikonočně a najdete v něm také odpověď na dotaz, jak je tomu se svátostí smíření o svátku Božího milosrdenství, který je již také před námi. Naleznete zde pozvání k návštěvě webových stránek poutního místa,

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – BŘEZNOVÉ ČÍSLO

Zde naleznete elektronickou podobu březnového čísla našeho farního časopisu. Je postně laděné, leč bohaté obsahem. Naleznete zde mj. zamyšlení nad svátečním klidem, odpověď na dotaz v kolika letech zemřela Panna Maria, ohlédnutí za duchovní obnovou s P. Adamem Ruckim, za Tříkrálovým koledováním i za dalšími

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – ÚNOROVÉ ČÍSLO

Zde naleznete elektronickou podobu únorového čísla našeho farního časopisu a v něm mj. zamyšlení nad modlitbou, nad přenosy bohoslužeb skrze rozhlas, televizi a internet, odpověď na dotaz, kdo dal Ježíši jméno Kristus a především také statistické ohlédnutí za rokem 2017 a výhled nejen na únor,

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – VÁNOČNÍ A LEDNOVÉ ČÍSLO

Zde naleznete elektronickou podobu našeho farního časopisu na období Vánoc a měsíce ledna. Kromě tématu Vánoc zde naleznete zvláště ohlédnutí za událostmi přelomu podzimu a zimy, program vánočních a novoročních bohoslužeb i různá pozvání na měsíc leden.

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – LISTOPADOVÉ ČÍSLO

Zde naleznete elektronickou podobu našeho farního časopisu a v něm mj. zamyšlení nad tím, jaké je to v nebi, informace k Adopci na dálku, pozvání do společenství Modlitby matek, informace o mimořádných udělovatelích Eucharistie v naší farnosti, pozvání k získávání plnomocných odpustků pro duše v

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – ŘÍJNOVÉ ČÍSLO

Zde naleznete elektronickou podobu našeho farního časopisu a v něm mj. zamyšlení nad velkorysostí i nad svěcením svátečního dne, odpověď na dotaz, zda-li existuje zneplatnění katolického manželství, program měsíce a zvláště informace o ustanovení nové ekonomické a pastorační rady ve farnosti.

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – ZÁŘIJOVÉ ČÍSLO

Zde naleznete elektronickou podobu našeho farního časopisu a v něm především pozvání do náboženství, ale také k přípravě na svátost biřmování, dovíte se o zasvěcených svátcích i o volbách do nové farní rady, ohlédneme se za minulými měsíci a nahlédneme do programu na měsíc příští