Browse By

PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ

Přihlášky do vyučování náboženství dostanou školáci, kteří navštěvují ZŠ v Pusté Polomi a v Kyjovicích, ve škole v prvních dnech nového školního roku. Jsou k dispozici i zde. Také se můžete mrknout na letošní návrh témat pro hodiny náboženství na 2. stupni ZŠ. Snad zaujmou… Prosím, nezapomeňte děti a mládež všech tříd také letos do náboženství přihlásit. Vyplněné přihlášky odevzdávejte třídním učitelům ve škole nebo knězi po bohoslužbách v sakristii do neděle 9. září. Nezapomeňte, prosím, zařídit vyučování náboženství i školákům, kteří navštěvují školy mimo naši farnost. Pro ty, kteří nemají možnost náboženství ve své škole a pro středoškoláky, bude letos nově otevřena možnost vzdělávání ve víře na faře, případně i moderovaným polosoukromým vzděláváním, zvláště v rodinách. Zájem sdělte také pokud možno do příští neděle knězi osobně po bohoslužbách nebo telefonicky na č. 603 368 922. Forma bude upřesněna následně dle okolností.