Browse By

PROMLUVA Z 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – MILOSRDNÝ SAMARITÁN JEŽÍŠ

Někdy se lidé ptají, jestli příběh o milosrdném Samaritánovi je jenom podobenstvím, nebo jestli se ten příběh skutečně stal. Ten příběh je nejspíš podobenstvím, ale přesto se svým způsobem skutečně stal a děje se dodnes. Ježíš mluví o člověku, který sestupoval z Jeruzaléma do Jericha. To je symbolická řeč: Jeruzalém je hodně na návrší. Můžeme si ho představit třeba jako Svatý Hostýn nebo Svatý Kopeček. V Jeruzalémě stál chrám. To bylo místo bohoslužby. Jericho bylo hodně, hodně, dole. Bylo to

PROMLUVA ZE 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – MŮŽE BŮH ZA ZLO VE SVĚTĚ?

Bůh v dnešním 1. čtení krásně mluví o tom, jak přivalí blaho jako řeku, jak bude těšit, jak se lidské srdce zaraduje, jak se jeho ruka ukáže na jeho služebnících. Mnozí lidé mají naopak spíš tendenci hodit všecko zlo světa „Pánu Bohu na krk“. Možná jste to taky už mnohokrát slyšeli: „Kdyby byl Bůh, jak by se na to nebo na ono mohl dívat?!“ Už jsme se nad tím trochu zamýšleli minulou neděli. Tajemství zla ve světě spočívá ve zneužití

PROMLUVA ZE SLAVNOSTI TĚLA A KRVE PÁNĚ (A,B,C) – HODNOTA EUCHARISTIE

Chtěl bych spolu s vámi o dnešním krásném svátku uvažovat o ceně Eucharistie. Jak už jsme si to svého času říkali, spočítal jsem kdysi dětem, kolik stojí jedna obyčejná, neproměněná hostie dovezená z pekárny v Bílé Vodě. Stojí asi 20 haléřů. Často to dětem připomínám. Obyčejná, neproměněná hostie stojí pár haléřů. Skoro nic. Proměněná svatá hostie má cenu nekonečnou. Je to živý Ježíš. Toto je něco, co nám chce připomenout i náš emeritní papež Benedikt XVI. Ten před nedávnem napsal

PROMLUVA Z 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – SVOBODA ANIMÁLNÍ A HUMÁNNÍ

Je bolavou otázkou, proč je ve světě tolik zla, proč mezi lidmi přibývá zloby, nevraživosti, nenávisti, proč je ve světě hlad, proč jsou ve světě zločiny, války, genocidy, teroristické činy. Proč to všechno ve světě je? Myslím, že odpověď nacházíme v dnešním 2. čtení. Svatý apoštol Pavel mluví o svobodě, ke které jsme byli povoláni. To je první věc, kterou je dobré si uvědomit, a ze které je dobré se radovat: My jsme byli povoláni ke svobodě! Bůh je absolutně

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – ČERVENCOVÉ ČÍSLO

Zde naleznete elektronickou podobu červencového čísla našeho farního časopisu. Mimochodem: Víte, co to znamená, že Panna Maria je Hvězda mořská? Či jaký je rozdíl mezi farářem, kaplanem, knězem, vikářem, děkanem, biskupem a kardinálem? Zajímá vás, čím jsme žili a čím budeme žít? To vše a leccos dalšího je vám k dispozici…

PROMLUVA ZE SLAVNOSTI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE (C) – BOŽÍ MOUDROST A PŘEVRÁCENÝ ŽEBŘÍČEK HODNOT

O čem vypráví ten dnešní svátek Nejsvětější Trojice? Vypráví o Boží velikosti. O velikosti, kterou můžeme jenom nějak tušit, kterou můžeme aspoň trochu poznávat z Božího díla. V prvním čtení jsme dneska slyšeli o Boží moudrosti. O moudrosti, kterou Bůh vlastnil už na počátku svých plánů, o moudrosti, která byla už dřív, než povstala země, o moudrosti, se kterou Bůh tvořil tento svět. My jsme letos s jednou skupinkou dětí v náboženství hodně uvažovali o Božích stopách ve vesmíru, v 

PRAŠIVÁ 2019 – U PRAMENE ŽIVÉ VODY

Také letos se 1. července uskuteční Diecézní setkání dětí s otcem biskupem na Prašivé. Letos to bude setkání u pramene živé vody. Více naleznete na přiloženém plakátku a na www.prasivadeti.cz. Vzhledem k předčasnému ukončení školního roku v Pusté Polomi a uspíšení odjezdu na prázdniny naše farnost společný autobus neorganizuje. Kdo můžete a chcete, využijte cestu „po vlastní ose“. Tato každoroční akce má hodnotu a bude nepochybně opět stát za to.

PROMLUVA ZE SLAVNOSTI SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (A,B,C) – SÍLA BOŽÍ, KTERÁ MĚNÍ ŽIVOTY

Slavíme svatodušní svátky. Jak sestoupil Duch Svatý na apoštoly, to jsme slyšeli v prvním čtení. Na nás sestupuje Duch Svatý jedinečným způsobem ve svátosti biřmování. Děti se mě často ptají: „Co to je biřmování?“ Jak to tomu jejich dětskému rozoumku vysvětlit? Říkávám jim: Když jdeš ke svatému přijímání, tak k tobě zvláštním způsobem přichází Pán Ježíš, dostáváš živého Pána Ježíše ve svaté Hostii. Až půjdeš k biřmování, zvláštním způsobem k tobě přijde Duch svatý, Síla Boží, dostaneš zvláštní Sílu Boží

FOTOGALERIE DOPLNĚNA – MINITÁBOR 2019

Opět po roce se uskutečnil víkendový minitábor pro děti a mládež naší farnosti. Naše třicetihlavá „banda“ znovu vyrazila na starou faru do Choliny u Litovle. Vystřídali jsme několik vlaků, ubytovali se na faře, na velké farní zahradě jsme zahráli seznamovací hru a rozdělili se do skupinek. Hlavním tématem minitábora byla modlitba Otče náš. Formou vyprávění, písní, tvoření a her jsme se seznámili s jejím obsahem a nechali se inspirovat pro život v duchu této modlitby. V sobotu jsme se vydali