Browse By

PROMLUVA Z 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – ŽIVOTODÁRNÁ BOLEST A SMRT

Bolest a smrt. Kdo by to chtěl? Ale Ježíš nám tím dnešním úryvkem evangelia říká, že i bolest a smrt může být životodárná. Nejenom ta Ježíšova bolest a smrt! (To my víme. Velký pátek – to byla cesta k velikonočnímu jitru. A nám to otevřelo dokonce věčný život s Bohem!) Ale nejenom ta Ježíšova bolest a smrt. I naše bolest a smrt může být bolestí a smrtí životodárnou. Nechci dnes k tomu vyprávět nějaké složité úvahy. Spíše dva příklady ze

SEŠLI SE, ABY POMOHLI

Vlastně se teprve sejdou. Přijměte pozvání na benefiční koncert na podporu Hospicu sv.Lukáše v Ostravě – zařízení pro lidi v závěrečné etapě života. Uskuteční se 18. září v Ostravě. Více na přiloženém plakátku.

PROMLUVA Z 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – JEŽÍŠ V LIDECH NA OKRAJI SPOLEČNOSTI

Svatý Jakub v dnešním 2. čtení mluví o postoji věřícího člověka k lidem na okraji společnosti. Jistě i to je otázka, kterou bychom neměli minout. Určitě jedinečnou učitelkou postojů k lidem na okraji společnosti nám může být Matka Tereza z Kalkaty, nositelka Nobelovy ceny, která zasvětila svůj život právě těm nejubožejším z ubohých. Kdosi z novinářů, když s ní dělal rozhovor a viděl, jak ošetřuje hnisající ránu nějakého ubožáka, tak říkal, že on by to nedělal ani za milion. A

PROMLUVA K RODIČŮM A MLÁDEŽI NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU – BÝT ČI NEBÝT CIVILIZOVANÝ

Na začátku školního roku většinou promlouvám k dětem. Dnes chci oslovit zvláště dospělé – rodiče a prarodiče, ale též zvláště mládežníky. Letošními prázdninami nás provázel cyklus promluv nebo spíše četby o daru Eucharistie. Chci vám něco přečíst ještě i dnes. Je to zamyšlení P. Eliase Velly, které nese název Být či nebýt civilizovaný. On v tom zamyšlení mluví o vztahu k Eucharistii. Ale to, co říká o vztahu k Eucharistii, můžeme klidně rozšířit i na otázku křesťanské výchovy dětí a

PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ

Přihlášky do vyučování náboženství dostanou školáci, kteří navštěvují ZŠ v Pusté Polomi a v Kyjovicích, ve škole v prvních dnech nového školního roku. Jsou k dispozici i zde. Také se můžete mrknout na letošní návrh témat pro hodiny náboženství na 2. stupni ZŠ. Snad zaujmou… Prosím, nezapomeňte děti a mládež všech tříd také letos do náboženství přihlásit. Vyplněné přihlášky odevzdávejte třídním učitelům ve škole nebo knězi po bohoslužbách v sakristii do neděle 9. září. Nezapomeňte, prosím, zařídit vyučování náboženství

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – ZÁŘÍJOVÉ ČÍSLO

Zde naleznete elektronickou podobu záříjového čísla našeho farního časopisu. Jako vždy je věnován především začátku nového školního roku a křesťanské výchově, ale naleznete zde i ohlédnutí k záležitostem, kterými jsme žili o prázdninách a také třeba pozvání nejen k zápisu dětí k přípravě na přijímání svátosti smíření a Eucharistie, ale též na farní pouť na Maria Hilf a samozřejmě také další program farnosti na měsíc září.

PROMLUVA Z 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – CYKLUS PROMLUV O EUCHARISTII: FALEŠNÉ ALIBI

Také dnes si čteme v evangeliu z 6. kapitoly Janova evangelia. Lidé odcházejí. Proč odcházejí? „Tvrdá je to řeč, kdo to má poslouchat!“ Co bylo tou „tvrdou řečí“? Ježíšovo pozvání k přijímání Eucharistie. Budeme ještě i dnes pokračovat v našem cyklu promluv (či spíše četby) o Eucharistii a bude to souviset s tématem evangelia – s odchodem od Eucharistie. Opět sáhneme po četbě myšlenek P. Vojtěcha Kodeta z knížky Hledám Tvou tvář. První kapitolka nese název Falešné alibi: Někoho paradoxně

ZASTAVME ZLO Z ISTANBULU ANEB KAM KRÁČÍŠ, EVROPO?

Není tomu tak dávno, co se v kostelech naší země četl pastýřský list, který varoval před přijetím tzv. „Istanbulské úmluvy“. Ozývají se v naší zemi hlasy, že pro většinu obyčejných lidí byl tento pastýřský list myšlenkově velmi náročný a že většina lidí vůbec nerozumí tomu, oč zde vlastně jde. Otázka „Istanbulské úmluvy“ je diskutována i v naší farnosti. A je fajn, že i někteří naši farníci text „Istanbulské úmluvy“ četli, uvažují nad ním a ptají se. Protože se jedná opravdu

PROMLUVA Z 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – CYKLUS PROMLUV O EUCHARISTII: HLAD PO CHLEBU ŽIVOTA

I dnes v evangeliu Ježíš pokračuje ve své Eucharistické řeči. Tolik zve k přijímání jeho Těla a Krve. I my dnes budeme pokračovat v cyklu promluv (nebo spíš četby) na téma Eucharistie. Dnes si na toto téma opět poslechněme slova známého kazatele a uznávané duchovní autority P. Vojtěcha Kodeta: Proč jsme tak tupí pro velikost nebeského pokrmu, který nám Bůh nabízí? Ježíš mluví o chlebu života, a my jsme z něj udělali odměnu zbožných duší, možná i něco na způsob