Browse By

PROMLUVA Z NEDĚLE 2. SRPNA – OSLAVA VÝROČÍ 400 LET OD MUČEDNICKÉ SMRTI SV. JANA SARKANDRA

V dnešním 2. čtení jsme slyšeli: Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení, nebo útisk nebo pronásledování nebo hlad nebo bída, nebo nebezpečí, nebo zabití? A pak svatý Pavel vyjmenovává všecko možné a výslovně říká, že dokonce ani smrt nás nemůže od Boží lásky odloučit. To byla víra křesťanů i mučedníků všech dob. A je to víra i naše. Dnešní bohoslužbou nás provází svatý Jan Sarkander, mučedník pro zpovědní tajemství, jehož čtyřsetleté výročí umučení si letos připomínáme.

PROMLUVA ZE 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) – TĚM, KTEŘÍ MILUJÍ BOHA, VŠECHNO NAPOMÁHÁ K DOBRÉMU

Už se vám někdy stalo, že jste něco po Bohu chtěli a že vám to Pán Bůh nedal? Mně jo! Mně se to stalo. Anebo už se vám někdy stalo, že jste po Bohu něco chtěli a on vám dal pravý opak? Mně jo! Mně se to stalo. A byli jste z toho smutní anebo jste se dokonce na Boha zlobili, že jste něco po něm chtěli a on vám to nedal, nebo že vám dal pravý opak? Já jo!

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – SRPNOVÉ ČÍSLO

Zde naleznete elektronickou podobu našeho farního časopisu a v něm mj. malé povzbuzení k pozitivnímu myšlení, zamyšlení nad tím, jak se ubližuje duši našich bližních, pozvání ke svátosti pomazání nemocných, program na měsíc srpen a také jedno malé poděkování.

PROMLUVA Z 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) – BŮH CYNICKÝ, BEZMOCNÝ NEBO TRPĚLIVÝ?

O čem to dnešní evangelium vypráví? Možná napřed o čem nevypráví. Určitě nevypráví o tom, že je jedno, jak člověk jedná. Není to jedno! Ta eschatologická (konečná) spravedlnost bude a bude odpovídat právě jednání člověka. Ale proč Bůh nezasáhne proti zlu hned? A proč ty zlé nezlikviduje hned? To je tak bezmocný nebo cynický nebo lhostejný? Co to je za Boha?! Služebníci v tom podobenství říkají: „Pane, máme jít a ten plevel sesbírat?“ A hospodář jim říká: „Ne! Protože byste

NÁVRAT PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ

Od pátku 17. července z důvodu zhoršené epidemiologické situace platí mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje spočívající mj. v plošné povinnosti opět nosit roušky ve všech vnitřních prostorách mimo domov na území celého Moravskoslezského kraje. Toto nařízení se týká také bohoslužeb. Prosím, pamatujme na něj a respektujme jej! V souvislosti s tímto opatřením, po konzultaci s lékařkou, která je také členkou Pastorační rady farnosti, především s ohledem na větší počet starších (a tedy rizikových) účastníků bohoslužeb, se v naší

FOTOGALERIE DOPLNĚNA – KOMUNITNÍ CENTRUM V NOVÉM HÁVU

Komunitní centrum obléklo novou fasádu, po mnoha rozhovorech a úvahách nakonec kávovou 🙂 Díky všem, kdo pomohli s lešením, lepením zateplení, penetrací, perlinkou, kotvením, broušením. Byla to dlouhá cesta… Několik fotografií snad potěší…

FOTOGALERIE DOPLNĚNA – RAFTY

Je fajn, že už se opět můžeme scházet a třeba i někam spolu vyrazit. Naše rodiny vyrazily na rafty. Zde je malé ohlédnutí.

ROZHODNUTÍ ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE O UVOLNĚNÍ PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ PŘI LITURGII

Na plenárním zasedání České biskupské konference na Velehradě bylo rozhodnuto, že je možné z liturgie odstranit všechna protiepidemická opatření zavedená v minulých měsících. ZDE naleznete plný text prohlášení. Také v naší farnosti se tedy vracíme k praxi, na kterou jsme byli zvyklí před koronavirovou pandemií: Je možno opět půjčovat si kancionály, používat svěcenou vodu, přijímat Eucharistii na jazyk, zdravit se pozdravem pokoje, přinášet v průvodu srdíčka, obětní dary, shomažďovat se s dětmi u oltáře na modlitbu Otče náš, dávat dětem

PROMLUVA Z 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) – MOC A BEZMOC BOŽÍHO SLOVA

Myslím, že Boží slovo dnešní neděle je nám hodně blízké: Jednak doba prázdnin je dobou žní, jednak přece jenom žijeme na vesnici a máme zkušenost se setbou, s očekáváním úrody, s radostí z výnosu i se zklamáním, když úroda nějak nevyjde nebo je zničena. Myslím také, že dnešní podobenství není potřeba ani nějak zvlášť vysvětlovat, protože ho vysvětlil v evangeliu sám Ježíš. Ale něco přece jenom: O čem to dnešní evangelium a koneckonců i první čtení je? Mluví o moci