Browse By

PROMLUVA Z 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – TOUŽÍ ŽÍT Z PŘIJETÍ

Minulou neděli jsme uvažovali nad tím, jak se Ježíš ptá učedníků, za koho jej lidé pokládají a pak se ptá, za koho jej pokládají učedníci. Petr odpovídá správně: „Ty jsi Mesiáš!“ A my jsme možná byli překvapeni, proč Ježíš přísně zakázal učedníkům, aby o tom mluvili. Říkali jsme si: Oni to věděli, ale nebyli s tím ještě ztotožněni. Tak co mohli lidem říkat? A dnes můžeme být překvapeni taky. Slyšíme, že Ježíš s učedníky procházel Galilejí, ale nechtěl, aby o

PROMLUVA Z 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – VĚDĚT A ZTOTOŽNIT SE

Slyšíme v tom dnešním úryvku evangelia, že Ježíš vede své učedníky do kraje u Cesareje Filipovy. To bylo vcelku odlehlé místo. Možná je tam zavedl, aby měli prostor a čas v klidu přemýšlet nad velmi důležitou otázkou, kterou jim chtěl položit. Ježíš se ptá: „Za koho mě lidé pokládají?“ To není ta důležitá otázka! Na to se Ježíš ptát nemusel. To Ježíš věděl. A věděli to i učedníci. Ale on tím chtěl vytvořit odrazový můstek právě pro tu druhou –

PROMLUVA Z 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – ČERNÁ DÍRA

Evangelium o uzdravení hluchoněmého. Můžeme si v něm všimnout jednoho zajímavého detailu. Ale velmi důležitého! Ježíš říká: „Effatha!“, to znamená „Otevři se!“ Komu nebo čemu to říká? Kdo anebo co se má otevřít? Na první pohled by se mohlo zdát, že Ježíš ta slova říká tomu nemocnému jazyku a těm nemocným uším. I ony se otevřely! Ale až v důsledku něčeho! Kdyby Ježíš chtěl jazyku a uším toho nemocného říct, aby se otevřely, tak by použil množné číslo. Řekl by:

PŘIHLÁŠKA DO NÁBOŽENSTVÍ – 2. STUPEŇ ZŠ

A ještě jednou pozvání a přihláška do vyučování náboženství. Pro 2. stupeň ZŠ je přihláška obohacena o přehled témat. Na 2. stupni máme ve zvyku nechat školáky, aby si sami volili témata, o kterých chtějí slyšet. Tento zvyk zachováme i letos. Témata aktualizovaná pro tento školní rok svěřuji vaší pozornosti, zvláště pozornosti rodičů a školáků…

FOTOGALERIE DOPLNĚNA – OPRAVENÁ KAPLE PANNY MARIE LURDSKÉ

Naší radostí je momentálně také čerstvě opravená kaple Panny Marie Lurdské u farního kostela. Můžete se podívat. A kde je Panna Maria? No přece v nebi! A její socha? Asi půjde „do lázní“ na „omlazovací kůru“. Tak ještě vydržte! 😉

PROMLUVA Z 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – KDYŽ SLOVO PRAVDY ZAZNÍ VČAS

Co Ježíš v dnešním úryvku evangelia farizeům a zákoníkům říká, to je asi moc nepotěšilo: „Opustili jste přikázání Boží a držíte se podání lidského… Nadarmo mě uctívají, když učí naukám, které jsou lidskými ustanoveními…“ Moc je to asi nepotěšilo! Mluvil jsem v uplynulém týdnu s jedním mým známým a spolu s blížícím se novým školním rokem přišla řeč i na to, že se po všech těch koronavirových omezeních a nemožnostech zase pokusíme „rozjet“ náboženství a já jsem u toho vznesl

PŘIHLÁŠKA DO VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ

Nedočkavcům a všem, kterým by se z nejrůznějších důvodů nedostalo do rukou papírové pozvání do vyučování náboženství, nabízíme přihlášku již nyní touto formou. Zveme a těšíme se! No schválně: Kdo se přihlásí jako první? 😉

PROMLUVA Z 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – MĚNÍ LIDSKÉ ŽIVOTY

V tomto ročním cyklu lekcionáře se čtyři týdny po sobě čte v evangeliu na pokračování Ježíšova Eucharistická řeč. Nám do toho minulou neděli vstoupila slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Ale dnes se k tomuto tématu vracíme – slyšíme závěr Ježíšovy Eucharistické řeči. I my jsme o minulých nedělích uvažovali nad hodnotou Eucharistie. Dnes na závěr jedno svědectví. Je to svědectví známého kněze, exercitátora a exorcisty z Malty P. Eliase Velly: Chtěl bych vám předat zkušenost, která mě vždy znovu dojímá. Je