Browse By

PROMLUVA Z 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – NEZVYKEJ SI!

Boží slovo dnešní neděle mluví o povolání. V prvním čtení slyšíme, jak Bůh volá Jonáše, aby šel a hlásal, v evangeliu slyšíme o povolání apoštolů. A také naši biskupové si přejí, abychom v těchto dnech i my připomněli myšlenku povolání. Nejprve píšou nám všem a všem nám připomínají, že otázka péče o nová duchovní povolání je záležitostí nás všech: Milé sestry a bratři, obracíme se na Vás jako každoročně v tuto dobu se svou starostlivostí o nová duchovní povolání v 

IDEOLOGIE GENDERU

Je tomu už „nějaký ten pátek“, co se i v našich kostelech podepisovala biskupy podpořená petice proti schválení tzv. Istanbulské úmluvy, která v podstatě podporuje ideologii genderu, do které mají být i v našich zemích postupně uváděny také děti. Řečeno velmi zjednodušeně: Ideologie genderu má stírat rozdíly mezi pohlavími, a to až do té míry, že člověk si sám vybere, zda-li bude muž nebo žena, případně tuto identitu během života třeba i změní. Máme dlouhé zimní večery. Co třeba si

PRO MLÁDEŽ

ZDE naleznete inspiraci pro křesťanskou mládež: Nejen webové stránky pro volný čas, ale také třeba odkazy na webové stránky církevních škol – to zvláště pro ty, kdo již pomalu nebo rychle uvažují, kam dál po základní škole.

PRO SENIORY – SENIORSKÉ OKÉNKO

Ani senioři se bohužel nyní příliš scházet nemohou. Ale nezapomíná se ani na ně. Leckteří jsou již zdatní i v užívání počítačů. Právě pro ně diecézní kaplan pro seniory se svými spolupracovníky od září připravují elektronický měsíčník Seniorské okénko, které dle ohlasů rádi čtou nejen senioři. Těm, kteří nemají osobní e-mail, mnohdy pomáhají děti, vnoučata či přátelé, na jejichž emailovou adresu měsíčník posílají. Jedno z čísel naleznete ZDE. Mj. zde naleznete jeden z posledních (možná poslední) článek P. Adama

PROVOZ POZASTAVEN

Moji milí, s politováním oznamuji, že z důvodu příznaků respiračních onemocnění jsem byl opět poslán na testy na COVID-19 a minimálně do obdržení výsledku jsem byl dán do karantény. Z tohoto důvodu minimálně do neděle 17. ledna (včetně) se ruší všechny mše svaté i příležitosti ke sv. zpovědi a ke svatému přijímání. Využijte prosím televizní či internetové přenosy a chvíle ke společné modlitbě v rodině. A nějakou tu modlitbu můžete utrousit i za mě 🙂 Děkuji za pochopení! P. Zdeněk

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – LEDNOVÉ ČÍSLO

ZDE naleznete elektronickou podobu našeho farního časopisu a v něm především informace, které se na přelomu roku zpravidla čekají: ohlédnutí zpět i výhled vpřed. Jak se zdá, koronavirus nás tak úplně nezastavil. A to je fajn! Díky Pánu Bohu i díky mnohým z vás!

PROMLUVA ZE SVÁTKU KŘTU PÁNĚ (A,B,C) – KŘTÍT MALÉ DĚTI?

I když křest, který uděloval svatý Jan Křtitel, a který přijal i Ježíš, jak jsme to slyšeli v dnešním úryvku evangelia, byl něčím úplně jiným, než svátostný křest, který dnes přijímáme my, přesto to tak nějak svádí, abychom se zamýšleli právě nad svátostí křtu. Chtěl bych se dnes zastavit u jedné takové praktické záležitostí, u které se lidé někdy pozastavují, na kterou se někdy ptají. Někteří lidé říkají: Proč vlastně křtít malé děti, které z toho ještě nemají rozum? Není