Browse By

SETKÁNÍ DĚTÍ A RODIN S OTCEM BISKUPEM NA PRAŠIVÉ 2021

Rodinám s dětmi nabízíme 1. července tradiční hezký prázdninový den na Prašivé. Letos bude trochu jiný: V letošním roce je nutné se na akci předem přihlásit. Přihlašování je spuštěno od 1. 6. 2021 do 24. 6. 2021 na webových stránkách https://prasiva.prorodiny.cz/. Od letošního ročníku na přípravě akce spolupracují všechna pastorační centra Biskupství ostravsko-opavského: Centrum pro rodinu, Katechetické a pedagogické centrum a Diecézní centrum mládeže. Letošní setkání má motto: „Táta, máma, holka, kluk, rodina nám není fuk!“. Téma je zvoleno

PROMLUVA Z 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – BUBÁK SMRTI

Svatý apoštol Pavel napsal před 2000 roky velice silná slova. My jsme je slyšeli v dnešním 2. čtení. Bude dobře ještě jednou si je připomenout a bude dobře si připomenout, že svatý Pavel tady mluví v množném čísle, do kterého zahrnuje i nás. Vsaďme si tam tedy i sami sebe. Zaznívají tam tato slova: Jsme ustavičně plni důvěry. Víme, že dokud jsme doma v tomto těle, jsme jako vyhnanci v cizině, daleko od Pána. To proto, že v nynějším stavu

RODINA VE SVĚTLE BOŽÍHO SLOVA

Prožíváme papežem Františkem vyhlášený Rok rodiny. ZDE naleznete 2. krátké video a také odkazy na další materiály pro stále krásnější a hlubší život v našich rodinách, které vycházejí z papežovy exhortace Amoris laetitia (Radost z lásky). Tématem je Rodina ve světle Božího slova.

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – VÝZVA BISKUPŮ

Pozvání k účasti na Mezinárodním eucharistickém kongresu v Budapešti Pro církev má od jejích počátků veliký význam pouť, tedy putování na místa, kde se ve společenství a v modlitbě zvlášť intenzivně setkáváme s druhými i s Pánem. Cílem poutí zpravidla bývají chrámy či sanktuária, ale jeden druh pouti překonává hranice konkrétních míst. Zaměřuje se přímo na Nejsvětější Svátost oltářní, kdekoliv se kolem ní scházíme. Je to eucharistický kongres. Slovo „kongres“ možná zní trochu úředně, ve skutečnosti jde o náboženské setkání,

PASTÝŘSKÝ LIST K 25. VÝROČÍ ZALOŽENÍ DIECÉZE

Milovaní bratři a sestry v Kristu, zdravíme vás s přáním Kristova pokoje v den, kdy si naše diecéze připomíná 25. výročí svého založení. Společně dnes děkujeme za dílo, které Bůh vykonal a koná v našich životech a skrze nás ve společenství místní církve naší diecéze. Uplynulá léta byla pro nás společnou cestou s Bohem. Mohli bychom dnes s hrdostí vypočítávat mnoho dobrého, co se za čtvrtstoletí v diecézi povedlo, ale zároveň také s pokorou vyznávat, že jsou věci, které se

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – ČERVNOVÉ ČÍSLO

ZDE naleznete elektronickou podobu červnového čísla našeho farního časopisu a v něm mj. pozvání našich biskupů, abychom se vraceli zpět do kostelů, zamyšlení nad naším vztahem k přírodě, odpověď na dotaz, zda je pokřtěný člověk schopný hřešit, nabídku knih pro rodiče a prarodiče, program na měsíc červen a leccos dalšího.

PROHLÁŠENÍ BISKUPŮ – VRACEJME SE DO KOSTELŮ!

Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie v naší zemi Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši, díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem ochromila běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny a obrovská šance využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to byla doba,

PROMLUVA ZE 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (B) – KŘÍŽEK NA CESTU I DO ŽIVOTA

Už třetí neděli po sobě uvažujeme nad tím, jak je důležité, abychom jako živé ratolesti zůstali přirostlí ke Kristu, jak je důležité neztratit spojení s ním, nestát se suchou a neplodnou ratolestí, jak je důležité zůstávat v jeho lásce. I dnes v evangeliu slyšíme Ježíšovu prosbu: „Otče, zachovej je ve svém jménu, které jsi dal…“ Minulou neděli jsme uvažovali nad jednou z velmi jednoduchých cest, které pomáhají udržovat a upevňovat naše spojení s Ježíšem. Tím prvkem je žehnání. Žehnání je

KŘEST MALÝCH DĚTÍ

Zajímá vás, co je třeba ke křtu malých dětí? Víte, co to znamená nechat někoho pokřtít? Víte, jak probíhá křestní obřad a co vyjadřují jeho jednotlivé prvky? Pokud vás cokoliv z nastíněných otázek zajímá, můžete se podívat na 13 cca dvouminutových videí, v nichž na tyto otázky naleznete odpověď, a to docela neotřelým způsobem. A dovíte se také to, co vás to bude stát. 😉