Browse By

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – PROSINCOVÉ ČÍSLO

Zde naleznete elektronickou podobu prosincového čísla našeho farního časopisu. Provede nás adventem a částečně i dobou vánoční. Položí nám otázku, co budeme slavit o Vánocích, pozve nás k předvánoční svátosti smíření i k vánočním bohoslužbám, přiblížíme si v něm, co jsou to roráty, ohlédneme se zpět k událostem uplynulých týdnů ve farnosti, podíváme se i dopředu, co je před námi, a Desatero papeže Jana XXIII. nám poskytne impulsy pro život nejen v době adventní a vánoční. Příjemnou četbu!

PROMLUVA ZE SLAVNOSTI JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE (C) – BRUTÁLNÍ EVANGELIUM

Vždycky nás asi znovu zarazí, když o slavnosti Krista Krále slyšíme tak neslavnostní, nekrálovské a brutální evangelium o Kristu opuštěném, potupeném, bezmocném, umírajícím na kříži. Proč církev na tento dnešní krásný svátek vybírá tak brutální evangelium? Co to má s Kristem Králem společného? Pozorný čtenář nebo posluchač jistě zachytil, že zmínky o králi v tomto úryvku evangelia jsou. Je tam řeč o cedulce, která visela na kříži nad Ježíšovou hlavou, a na které byl nápis: „To je židovský král.“ Je

PROMLUVA K 30. VÝROČÍ 17. LISTOPADU 1989 – DNY HNĚVU A NADĚJE

Slavíme dnes výročí, které bychom v našem zamyšlení neměli pominout. Je to dnes přesně 30 let, kdy se po čtyřicetileté totalitě začala rodit naše novodobá svoboda. Můžeme říct, že to byly dny hněvu a dny naděje. Byly to dny hněvu, protože to, co jsme slyšeli v evangeliu, to nejsou jenom záležitosti, které budou předcházet konci světa. To byly záležitosti i let 1948 až 1989, kdy nejenom že národ povstal proti národu, ale kdy i Čech povstal proti Čechu, kdy lidé

PROMLUVA Z 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – MÍT TO V HLAVĚ SROVNANÉ

Prožili jsme tzv. dušičkový oktáv, kdy jsme tak jaksi více mysleli na naše zemřelé, chodili jsme na hřbitovy, za naše zemřelé jsme se modlili, věnovali jim plnomocné odpustky. Ten dušičkový oktáv je jistě jenom každoročním vrcholem naší péče o naše zemřelé, ale jistě se za ně modlíme i během celého roku. Možná denně. Čím byli bližší našemu srdci, tím víc. Proč to děláme? Protože věříme, že věčnost existuje. My jsme dnes slyšeli dvě diametrálně odlišná čtení. V prvním čtení slyšíme

PROMLUVA Z 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – KRIZE STŘEDNÍHO VĚKU?

Zacheus… V Bibli nemáme uvedený jeho věk. Jeden kněz říkal: „Já si ho představuji jako člověka tak kolem 40, 45 let.“ Víte proč? Tak byl to vrchní celník, takže asi nějaký moc mladý „cumel“ to nebyl. Byl hodně bohatý, takže v jeho době to ještě asi přece jenom nějakou dobu trvalo, než si člověk „nahrabal“, byť nepoctivě. No a především když je člověk v rozpuku sil a hrabe a daří se mu, že by chtěl vidět nějakého potulného kazatele, byť

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – LISTOPADOVÉ ČÍSLO

Zde naleznete elektronickou podobu listopadového čísla našeho farního časopisu. Je dušičkově laděný a dovíte se z něj též nejen, co jsou to relikvie a relikviář, ale také třeba to, zda je možno někoho někdy zabít a nemít přitom hřích. Pravidelnou dávku informací na měsíc listopad doplní i informace o termínu farního plesu v příštím roce.

FOTOGALERIE DOPLNĚNA – MISIJNÍ NEDĚLE 2019

Děti (a nejen ony) pomáhají dětem (a nejen jim). Tak tomu bylo i v naší farnosti. Skauti připravili perníčky a výtěžek z jejich prodeje 4.405 korun putuje s úmyslem dělit se o svůj chléb a o svou víru s našimi bratry a sestrami v chudých zemích na účet Papežských misijních děl. A spolu s dospělými připravili mladí i krásnou liturgii. Moc díky!

PROMLUVA Z 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – KTERÝ Z TĚCH DVOU JSEM JÁ?

„Dva lidé přicházeli do chrámu. Jeden byl turista, který si chtěl prohlédnout památky, které nám zanechaly předcházející generace a druhá byla žena s kbelíkem a hadrem, která si říkala, že ten kostel trochu povytírá.“ Možná právě těmito slovy by Ježíš začínal svoje podobenství dnes. Protože i v místech, kde kostely bývají přes celý den otevřené, mluvit o tom, že mimo mši svatou se jde někdo do kostela modlit – ta skutečnost moc častá není. Farizeus a celník se šli do