Browse By

PROMLUVA Z 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – JE POTŘEBA SE OBRÁTIT

Apoštolové se vydali na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit… Nad tím budeme dneska uvažovat, jestli cítíme potřebu se obrátit, jít dál. Jsou lidé, kteří mají takový postoj: „Pane faráři, dyť my do kostela chodíme, tak co po nás ještě chcete?!“ Prostě jako

FARNÍ KRONIKA

Velké poděkování patří panu Petru Stonišovi za precizní vypracování kroniky farnosti za rok 2016. Jako obvykle události ve farnosti jsou vsazeny do rámce diecézního, národního i světového dění. Přečtěte si…

PRÁZDNINY S BOHEM

Vzpomínáte na Postní kapky a Velikonoční paprsky? Jejich volné pokračování nese název Prázdninové dny. Co zde naleznete? Letní prázdniny jsou dobou dovolených a všestranného odpočinku celých rodin. Aplikace Prázdninové dny přináší do každého dne příjemné pohlazení pro duši, zrak i sluch. Pohlazení „pro duši“ –

PROMLUVA Z 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – VZAL JI ZA RUKU

Moc mě v dnešním úryvku evangelia oslovuje ten okamžik, kdy Ježíš přichází k mrtvé dívence a evangelista napíše: „Vzal ji za ruku…“ Je moc dobře, když máme kolem sebe ty, kteří člověka vezmou za ruku, podají pomocnou ruku. Tak to má být, tak to Ježíš zamýšlel. Svaté

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ PRO STUDENTY V OLOMOUCI

Zamýšlíte (byť jen výhledově) studium v Olomouci? Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci nabízí ubytování věřícím studentům a studentkám všech fakult patřících pod Univerzitu Palackého, Konzervatoře a VOŠ Caritas. Cílem je kromě bydlení v centru města nabídnout prostředí pro společné rozvíjení života z víry. Více informací

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – ČERVENCOVÉ ČÍSLO

Zde naleznete elektronickou podobu červencového čísla našeho farního časopisu a něm mj. slůvko na prázdniny, zamyšlení nad zodpovědností křesťanských rodičů, odpověď na dotaz, kdy při mši svaté klečet, ohlédnutí za uplynulými dvěma měsíci, zvláště za minitáborem, pozvání k tomu, co je před námi, zvláště pak