Browse By

NÁRODNÍ POUŤ DO ŘÍMA

Nechcete se letos v listopadu také vydat na národní pouť do Říma u příležitosti 30. výročí svatořečení sv. Anežky České? Bližší informace naleznete na plakátku.

PROMLUVA Z 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – DIAGNÓZA ODCHODŮ V CÍRKVI

Dnešní úryvek evangelia začíná nepatrnou zmínkou o tom, jak se lidé na Ježíše tlačili, aby slyšeli Boží slovo. A tlačí se i dneska. Celosvětově křesťanů přibývá. Problém je v tom, že jich ubývá v našich farnostech, v naší zemi, v naší Evropě. Čím to je? A co s tím? Pojďme nad tím trošku uvažovat! Budeme postupovat tak jako lékař, když k němu přijde pacient. Napřed určí diagnózu, pak stanoví léčbu. Takže jaká je diagnóza? Určitě nepokryjeme všechny důvody. Ale aspoň

PROMLUVA ZE 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – JE LASKAVOST A LÁSKA TOTÉŽ?

Už kdysi jsem tady zmiňoval článek amerického katolického kněze a žurnalisty Mons. Charlese Popa „Osm moderních omylů, které by měl každý katolík znát a vyhýbat se jim“. My jsme se zastavili jenom u jednoho omylu, který se nazývá „staurofobie“ neboli „strach z kříže“. Uvažovali jsme nad strachem mluvit v církvi o náročných věcech, uvažovali jsme nad tím, že i těžké věci jsou v životě někdy tím nejlepším, co je třeba udělat. Dnes budeme uvažovat nad dalším z osmi moderních omylů,

PROMLUVA Z 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – TADY A TEĎ

Otevřeli jsme a budeme si teď o nedělích otvírat evangelium svatého Lukáše. Svatý Lukáš hned na začátku uvádí, že ho píše nějakému Teofilovi. To slovo v překladu znamená „Bohem milovaný“, ale také „Boha milující“. Takže to slovo je adresované každému z nás. Všichni jsme Bohem milovaní a dej Bůh, abychom byli všichni i Boha milující. V tom dnešním úryvku nám svatý Lukáš zachycuje začátek Ježíšova veřejného působení. Ježíš vyhlašuje, že přijal za svůj program, který prorok předpověděl: Duch Páně je

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – ÚNOROVÉ ČÍSLO

Zde naleznete elektronickou podobu únorového čísla našeho farního časopisu a v něm především statistické ohlédnutí za rokem 2018 a výhled na rok letošní, zamyšlení na téma Autorita a veřejná moc, odpověď na dotaz a samozřejmě také program na měsíc únor.

PROMLUVA Z 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – NEMÁME VÍNO

Panna Maria v tom dnešním úryvku evangelia říká Ježíšovi: „Už nemají víno.“ I náš otec biskup nám dnes svým listem chce připomenout, že „nemáme víno“. Chce se spolu s námi zamyslet nad nedostatkem kněžských povolání. Před nedávnem jsem se setkal s ředitelem Teologického konviktu (tzn. toho tzv. „nultého“, přípravného ročníku, který je společný pro všechny diecéze naší země), a tak jsem se ho ptal: „Fredy, tož kolik jich tam letos máš?“ Po otázce, kolik jsem mu jich tam poslal já,

PROMLUVA ZE SVÁTKU KŘTU PÁNĚ (A,B,C) – KŘESTNÍ VODOZNAK

Máme dnes svátek Ježíšova křtu, tak můžeme uvažovat i nad svým vlastním křtem. K čemu nám to bylo? K čemu nám to je? Pokusím se to přiblížit něčím, co se křtem na první pohled vůbec nesouvisí, a přece pak zjistíme, že souvislost tady je, a že je velmi významná. Mám tady dneska takovou zvláštní záložku. Je to lístek z takové legrácky, která se jmenuje „zápisník pro milionáře“. Je to takový bloček, kde každý lístek má na jedné straně napodobeninu pětitisícové

DUCHOVNÍ OBNOVA

Přijměte pozvání k duchovní obnově s P. Adamem Ruckim v sobotu 19. ledna. Program pro mládež i pro dospělé. Bližší informace na plakátku.

PROMLUVA ZE SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ (A,B,C) – TŘI SVĚTY ANEB HLEDAT ČI NEHLEDAT?

Můžeme říct, že od nepaměti příběh mudrců fascinoval lidovou zbožnost. Mudrci mají svoje pevné místo i v různých těch vyobrazeních Betléma. Ale ta cesta mudrců nebyla proto, abychom měli další figurky v Betlémě. Ta cesta mudrců má pomoci nám k pochopení naší cesty. Cesty hledání nebo nehledání. Evangelium nám dneska ukazuje tři světy. Svět mudrců, svět krále Heroda a jeho lidí a svět velekněží a učitelů Zákona. Svět mudrců neboli moudrých lidí ukazuje tu touhu, se kterou hledají Krista. Nejdřív